SEARCH A-Z

Search Lyrics and Chords

Is LGBT has a room in heaven?

Is LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) has a room in heaven?

The problem in this world not to mention who so called us Christian are so judgmental. LGBT is not a sin, their immoral works do. But when think that LGBT immoral works is sin, don’t forget that it is the same sin as a normal person who lie, murder, adulterer and alike. James 2:10 says ‘For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it”.  Also in Romans 3:10-12 and Romans 3:23 says
10 As it is written:
“There is none righteous, no, not one;
11 There is none who understands;
There is none who seeks after God.
12 They have all turned aside;

They have together become unprofitable;
There is none who does good, no, not one.

Romans 3:23
23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

Scripture clearly says that no one, not even one who is really good or every one commits sin. People who lie are the same as people who are being a LGBT every day.

We can compare LGBT to the lepers who even if they are totally healed, the mark are still there. The same way when Jesus rose from the dead he shows to his disciples the mark in his hand and side of His body. Meaning to say we can’t really judge the LGBT they can still have a room in heaven by accepting Jesus as their Lord and savior. Yes, you can still see outside them the mark of being LGBT like the lepers but we don’t know really what is really inside or they have a relationship in Christ.

Remember also that not all LGBT practicing immoral thing once they are genuinely accepted Jesus Christ.  And even if they accept Jesus Christ you can still see the same mark as the other LGBT with their act, voice or physical appearance etc.

Look up the 2 criminals who with Jesus when He was crucified at Luke 23:39-43

39 Then one of the criminals who were hanged blasphemed Him, saying, “If You are the Christ, save Yourself and us.”
40 But the other, answering, rebuked him, saying, “Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? 41 And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds; but this Man has done nothing wrong.” 42 Then he said to Jesus, “Lord, remember me when You come into Your kingdom.”
43 And Jesus said to him, “Assuredly, I say to you, today you will be with Me in Paradise.”

Now, let change the two criminals as LGBT. The other LGBT condemn Jesus and the other LGBT says remember him when Jesus came into. Then Jesus says “today you will be with Me in Paradise”.  The same way LGBT who accepts Jesus invitation has a room for him in heaven. That’s it! No more explanation needed.Siya by Papuri Singers

SIYA
Buhay ko’y may kaguluhan
Ang landas walang patutunguhan
Kaibigan ano kaya ang kahahantungan?
Ngunit salamat ako’y natagpuan
Binigyan Niya ng kapayapaan
Tanging kay Jesus mayroong tagumpay.


KORO:
Siya ang aking patnubay
Siya ang aking gabay
Siya sa aki’y nagbigay buhay
Si Jesus ang katotothanan
Si Jesus ang daan

Siya ang tanging Panginoon magpakailanpaman.


At ngayon sa aking buhay
Sa tuwina Siya’y nagbabantay
Ang pag-ibig Niya’y tunay na walang kapantay
Hinging-hindi na ako mangangamba
Si Jesus laging kasama
Siya ay akin at ako’y sa Kanya.

Ating Purihin Ang Diyos by Papuri Singers

Ating Purihin Ang Diyos – Papuri Singers

Huni ng ibon at daloy ng alon
nagpapaalala sa atin
Ihip ng hangin sa ating damdamin
ay may nais ipahatid

Ang kalawakan sa katahimikan
ay may ibig ipabatid
lupa at langit, sabay sa pag-awit
ng luwalhati.

Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos
O, purihin, purihin, purihin ang Diyos
ating puso at isip sa salmo at awit
purihin, purihin ang Diyos.

Sikat ng araw tila pumupukaw
sa atin upang manalangin
Upang ang ating sarili’y limutin
at si Hesus, dakilain.

Upang sa diwa at katotohanan
ang Diyos ay ating sambahin.
Lalo na’t kung tayo ay magkatipon
Siya’y purihin.

Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos
O, purihin, purihin, purihin ang Diyos
ating puso at isip sa salmo at awit
purihin, purihin ang Diyos.

Ating purihin, purihin, purihin ang Diyos
O, purihin, purihin, purihin ang Diyos
ating puso at isip sa salmo at awit
purihin, purihin ang Diyos.

DAMHIN MO LYRICS - PAPURI


May kagalakan, may kasiyahan
Sa Presensya ng Diyos
May kapayapaan
May kalakasan

Kay Hesus lang matatagpuan
Kaya’t halina’t sumabay
Sa tugtugin ng pagsamba
At mag umpisang magpuri sa Kanya

Damhin mo ang Kanyang presensya
Damhin mo narito Sya
Damhin mo ang Kanyang presensya
Damhin mo narito Sya.